Jindřiška Bártová

Jindřiška Bártová

Jindřiška Bártová je profesorkou Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, na níž vede Katedru hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství a přednáší hudbu dvacátého století a vývojové trendy v dějinách vokální hudby. V odborném českém i zahraničním tisku publikovala velkou řadu studií a slovníkových hesel věnovaných předním osobnostem a historickým dějům české i světové hudby, knižně vydala monografie zabývající se významnými českými skladateli dvacátého století (Jan Kapr, Miloslav Ištvan, Camerata Brno). Ve spolupráci s Monikou Holou sepsala knihu Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně a zasáhla též do hudební esejistiky knihou Přemítání nejen o hudbě. Více než třicet let se soustavně věnovala hudební kritice v denním a odborném tisku, jejímž výsledkem je řada tří až čtyř tisíc publikovaných recenzí. Je předsedkyní Akademického senátu Hudební fakulty JAMU a členkou oborových a uměleckých, případně vědeckých rad několika českých vysokých škol.