Jiří Beneš

Jiří Beneš

PhDr. Jiří Beneš (1928) pracuje – po pěti letech v Symfonickém orchestru kraje Brněnského – ve Filharmonii Brno od jejího vzniku, a to původně jako violista, programový komentátor a člen Moravského kvarteta, od roku 1992 jako dramaturg, dnes jako dramaturg-redaktor. Byl nebo je činný také publicisticky a organizačně; podílel se na vzniku a prvních ročnících festivalu Concentus Moraviae, v letech 1993–2008 byl dramaturgem festivalu Moravský podzim. Pedagogicky působil na brněnské konzervatoři, JAMU a na Filosofické fakultě MU.