Jan Hlaváč

Jan Hlaváč

Jan Hlaváč se narodil roku 1973 ve Valticích. V letech 1988-1994 studoval hru na klavír na konzervatoři v Brně u prof. H. Pelikánové a v roce 1994 se dostal na brněnskou JAMU, kde ve studiu klavíru pokračoval ve třídě doc. D. Velebové. Již během studií se účastnil několika mistrovských kurzů, jmenujme např. cembalové u prof. St. Hellera nebo klavírní u R. Kvapila. Poté působil jako pedagog na Konzervatoři v Brně a v roce 2004 se stal hudebním redaktorem a dramaturgem Českého rozhlasu v Brně. Jan Hlaváč spolupracuje s různými sólisty, ale je i členem direktoria MHF Brno a MHF Janáček Brno. Podílí se na vydavatelké činnosti, zejména v rámci Českého rozhlasu (vydal více než dvě desítky titulů CD z oblasti klasické a soudobé hudby.