Jana Slimáčková

Jana Slimáčková

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. studovala obory hudební věda, estetika, sociologie a sociální práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zúčastnila se intenzivních kurzů hudební režie, elektroakustické hudby, hudební publicistiky a kritiky a interpretačních kurzů v Haarlemu, Valticích aj. Absolvovala několik studijních pobytů v zahraničí (University of London, Uppsala Universitet, University of Oxford, Vídeň). Již za studií (od roku 1992) působila jako hudební redaktorka Českého rozhlasu, nyní s touto institucí spolupracuje externě. Od roku 1997 vyučuje jako odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU. Působila na Církevní konzervatoři v Kroměříži (1999-2000) a jako dramaturg Státní filharmonie Brno (2000-2003). Vystupuje na konferencích, na seminářích a diskusních fórech (Uppsala, Praha, Bratislava, Dolní Lukavice, Hradec Králové aj.). Odbornou pozornost věnuje především hudbě 17.-19. století (sbírka olomouckého biskupa Carla Lichtensteina-Castelcorna, sbírka Gustafa Dübena v Uppsale, Jan Křtitel Vaňhal ad.). Dramaturgicky spolupracuje s festivaly a organizátory koncertů, věnuje se hudební publicistice a redakční práci. Zabývala se rovněž hudebně organizační činností, propagací a public relations.