Karel Steinmetz

Karel Steinmetz

Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (1945) pracoval po studiu hudební vědy na Filozofické fakultě MU v Brně jako redaktor a dramaturg v různých kulturních institucích v Ostravě (rozhlas, filharmonie, kulturní středisko) a v Praze (hudební nakladatelství Panton). V letech 1989 až 2010 působil na katedře hudební a výchovy PdF UP v Olomouci a od r. 2005 nejprve ve vedlejším pracovním poměru a nyní na řádný pracovní úvazek na katedře HV PdF OU v Ostravě (habilitoval se v roce 1992, profesorem byl jmenován v roce 2001). Badatelsky se věnuje hudební teorii a regionální hudební historiografii. Je spoluautorem více jak deseti publikací, jako např: Ivo Stolařík – osobnost hudebního Ostravska (Ostrava, 2006) či Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010), dále publikoval necelou stovku studií a statí v českých odborných časopisech a sbornících a také přes dvě stovky kritik a recenzí. Vydal monografie Artikulace času Janáčkovy hudby (Olomouc 1994), Jan Šoupal, sbormistr, pedagog a člověk (Olomouc 1997) a Hukvaldská poéma Milana Báchorka, skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 2004) a podílel se na Souborném kritickém vydávání děl L. Janáčka (spolueditor partitury Balady blanické /Brno 2003/).