Jan Zbavitel

Jan Zbavitel

Již v době studií na JAMU (1968) byl Jan Zbavitel angažován jako korepetitor opery a baletu a od roku 1971 byl druhým sbormistrem a dirigentem Janáčkovy opery v Brně. Na základě konkurzu získal angažmá ve Státním divadle v Ústí nad Labem jako šéfdirigent opery (1979 – 1985), později se vrací do Janáčkovy opery v Brně. V sezóně 1991/1992 působil v ND Praha a Státní opeře Praha, od r. 1992 do r. 1994 ve Slovenském Národním divadle v Bratislavě.

Roku 1994 byl Jan Zbavitel jmenován uměleckým šéfem (do r. 1999) a dirigentem Janáčkovy opery v Brně, kterou opět vedl r. 2003. Od r. 2004 vykonával funkci uměleckého šéfa a dirigenta opery DJKT v Plzni (do r. 2006) a dirigenta opery a baletu ND v Brně. V roce 2009 byl šéfdirigentem Janáčkovy opery v Brně.

Od roku 1987 Jan Zbavitel nepřetržité vykonává pedagogickou profesi na JAMU v Brně, vyučuje hlavní obory řízení symfonického orchestru a opery. Roku 2009 byl jmenován docentem JAMU.