Profily hostů

Čestným hostem vzpomínkového dne je dcera Františka Jílka paní

Milena Chromková.

 

K prezentování svého příspěvku na konferenci přijali pozvání:

Dopolední přednášku s ukázkami povede Jan Zbavitel.
Spolu s Rostislavem Hališkou budou též dirigovat večerní slavnostní koncert.